Ειδική κατασκευή καμπίνας ντουζιέρας σε κατοικία στην Θεσσαλονίκη.
Η κατασκευή αφορά καμπίνα για ντουζιέρα από τοίχο σε τοίχο. Το άνοιγμα που είχαμε να καλύψουμε ήταν 2.00 m και το ύψος 1.90 m. Έτσι επιλέχθηκε η εγκατάσταση καμπίνας από τοίχο σε τοίχο με ανοιγόμενη πόρτα στο κέντρο. Η συνολική κατασκευή αποτελείται από 2 σταθερά φύλλα με μήκος 65 cm και μία ανοιγόμενη πόρτα με συνολικό μήκος 70 cm για την άνετη πρόσβαση στο εσωτερικό της ντουζιέρας.

Όλη η κατασκευή έγινε από κρύσταλλο ασφαλείας με πάχος 8 mm ενώ τα μεταλλικά μέρη είναι από επιχρωμιωμένο αλουμίνιο με γυαλιστερή επιφάνεια. Η συγκεκριμένη κατασκευή μπορεί να προσαρμοστεί στις διαστάσεις που θέλετε αλλά και στην ανάλογη μορφολογία σύμφωνα με την τοπογραφία του μπάνιου σας.