Από το 2002 η φυσική έδρα της Leffetto – Bath and Home Solutions, βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.