Βλέπετε 1–20 από 65 αποτελέσματα

ΛΕΚΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΖΑΝΙ

119,00 
124,00 
135,00 
146,00 
148,00 
148,00 
150,00 
150,00 
150,00 
154,00 
161,00 
164,00 
170,00 
177,00 
182,00 
182,00 
185,00 
185,00 
185,00 
188,00 

Είναι ο συνηθέστερος τύπος λεκάνης ο οποίος εδώ και χρόνια εγκαθίσταται στα περισσότερα μπάνια.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΚΑΖΑΝΙ

Ο κυριότερος διαχωρισμός τους γίνεται με βάση τον τύπο της αποχέτευσης. Έτσι έχουμε τις Πίσω Στόμιες και τις Κάτω Στόμιες. Στίς πρώτες η έξοδος της αποχέτευσης είναι στην πίσω πλευρά της τουαλέτας και είναι πλέον ο συνηθέστερος τύπος λεκάνης ιδίως στις αστικές περιοχές όπου έχουμε πολυόροφα κτίρια. Στόν δεύτερο τύπο η έξοδος είναι στο κάτω μέρος της λεκάνης και τον συναντούμε σπάνια πλέον σε μονοκατοικίες. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...