Διαμόρφωση βοηθητικού μπάνιου με ντουζιέρα Walk-In.

Η μελέτη για την διαμόρφωση ενός βοηθητικού μπάνιου το οποίο βρίσκεται σε μονοκατοικία, έγινε με βασικό στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη χωροθέτηση των λειτουργιών του χώρου αλλά και την ευκολότερη συντήρησή του. Χρησιμοποιήθηκαν τα πλακάκια από την συλλογή CN με διάσταση 30 x 60 cm και επιφάνεια Ματ Σατινέ. Στην ίδια συλλογή υπάρχουν και τα ειδικά τεμάχια τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν για την επένδυση ολόκληρου του αριστερού τοίχου.