Απελευθερώστε χώρο στο μπάνιο και κάντε την ζωή σας εύκολη.

Τα σχέδια αφορούν σε ανακατασκευή μπάνιου σε κατοικία στην Θεσσαλονίκη. Η αλλαγή χρήσης του υπάρχοντος χώρου επέτρεψε στην σωστή χωροθέτηση των αντικειμένων στο συγκεκριμένο μπάνιο, έτσι ώστε να προκύψει ένας άνετος χώρος όσον αφορά την χρήση του αλλά και την συντήρησή του. Οι τοίχοι και το δάπεδο επενδύθηκαν με τα πλακάκια από την σειρά Dune τα οποία έχουν διάσταση 20 x 60 cm και αποτελούν μία λύση χωρίς ημερομηνία λήξης.

Η ανάγκη τοποθέτησης πλυντηρίου στο μπάνιο οδήγησε στην κατασκευή κτιστού πάγκου σε συνέχεια με τον νιπτήρα, στην θέση του οποίου χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο Vogue 70 x 38 cm. Αριστερά από την κτιστή κατασκευή εγκαταστάθηκε κρεμαστή λεκάνη WC σε συνδυασμό με εντοιχισμένο καζάνι της Geberit. Το συγκεκριμένο καζάνι λόγω της ύπαρξης τοιχείου τοποθετήθηκε εξωτερικά και καλύφθηκε με ανθυγρή γυψοσανίδα.