Είναι ο συνηθέστερος τύπος λεκάνης ο οποίος εδώ και χρόνια εγκαθίσταται στα περισσότερα μπάνια.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΚΑΖΑΝΙ

Ο κυριότερος διαχωρισμός τους γίνεται με βάση τον τύπο της αποχέτευσης. Έτσι έχουμε τις Πίσω Στόμιες και τις Κάτω Στόμιες. Στίς πρώτες η έξοδος της αποχέτευσης είναι στην πίσω πλευρά της τουαλέτας και είναι πλέον ο συνηθέστερος τύπος λεκάνης ιδίως στις αστικές περιοχές όπου έχουμε πολυόροφα κτίρια. Στόν δεύτερο τύπο η έξοδος είναι στο κάτω μέρος της λεκάνης και τον συναντούμε σπάνια πλέον σε μονοκατοικίες.

Ένας δευτερεύων διαχωρισμός γίνεται με βάση την μορφολογία της λεκάνης όσον αφορά την απόσταση του κορμού της από τον τοίχο. Διατίθενται οι λεκάνες οι οποίες εφάπτονται με τον τοίχο χωρίς να αφήνουν κενό και ονομάζονται Back to Wall ( BTW ). Χωρίς καμιά αμφιβολία είναι πιό καλαίσθητες παρουσιάζουν όμως προβλημα καθώς δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε περιπτώσεις όπου η αποχέτευση της τουαλέτας δεν είναι ακριβώς πίσω από αυτήν. Σε κάθε τέτοια περίπτωση καταλληλότερες είναι αυτές που κατά την εγκατάστασή τους δεν εφάπτονται με τον τοίχο και έτσι είναι δυνατή η διέλευση της αποχέτευσης από το πλάι. Σε νέες κατασκευές θα πρέπει εκ των προτέρων να έχουμε αποφασίσει τον τύπο λεκάνης που θέλουμε,  έτσι ώστε να γίνει η σωστή προεργασία των υδραυλικών. Ιδιαίτερα εάν θέλουμε να τοποθετήσουμε λεκάνη Back to Wall θα πρέπει η αποχέτευση να είναι ακριβώς πίσω από την λεκάνη καθώς επίσης και η παροχή για το καζάνι. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείται το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή.

Διαχωρισμός γίνεται ανάλογα και με το σχήμα της λεκάνης. Υπάρχουν οι λεκάνες ορθογώνιου σχήματος αλλά και αυτές με oval σχήμα. Η σωστή επιλογή θα πρέπει να γίνει με γνώμονα την συνολική αισθητική του χώρου. Η σημερινή τάση στην αγορά των ειδών υγιεινης επιβάλει περισσότερο καθαρές γεωμετρικές γραμμές με αφαιρετική διάθεση. Βέβαια η επιλογή μιάς κλασσικής λεκάνης παραμένει μια διαχρονική επιλογή η οποία θα πρέπει απαραίτητα να συνδυαστεί με την όλη διακόσμηση του μπάνιου.

Όλα τα μοντέλα συνοδεύονται από μηχανισμό διπλής ενέργειας  ( 3 η 6 Lit ) για οικονομία στην κατανάλωση νερού στο καζάνι. Όσον αφορά τα καλύματα ανάλογα με το μοντέλο διατίθενται με κάλυμα απλό η με κάλυμα ελεγχόμενης πτώσης τα λεγόμενα Soft Close. Τελευταία έχουν εμφανιστεί και τα αποσπώμενα καλύματα, για την ευκολότερη πλύση τους. Σε κάθε προιόν μπορείτε να ενημερωθείται και να επιλέξετε αυτό που καλύτερα ικανοποιεί τις ανάγκες σας.