Ανακαίνιση μπάνιου στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σχέδια για ανακαίνιση μπάνιου σε αστική κατοικία στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος του σχεδιασμού η όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των ιδιοκτητών.