Ο αγοραστής υποχρεούται κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων και πριν υπογράψει το αποδεικτικό παραλαβής, και να προβαίνει σε έλεγχο της κατάστασης τους. Σε περίπτωση όπου μετά τον έλεγχο ο αγοραστής διαπιστώσει ότι το προιόν δεν είναι σύμφωνο με την παραγγελία η ότι είναι κατεστραμένο, τότε οφείλει να μην δεχθεί την παραλαβη του προιόντος με συνέπεια την επιστροφή του στην αποθήκη μας.

Μετά την παραλαβή ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των εμπορευμάτων για χρονικό διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών μετά από συνεννόηση και συμφωνία με την εταιρεία μας. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν οι παρακάτω όροι...

  • Εάν η επιστροφή οφείλετε στην αποστολή από την εταιρεία μας ελατωματικού προιόντος τότε τα έξοδα επιστροφής και αποστολής προιόντος αντικατάστασης επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου την εταιρεία μας. Σε αυτή την περίπτωση ο αγοραστής εάν το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του χρηματικού ποσού που έχει καταβάλει.
  • Εάν η επιστροφή οφείλετε σε λάθος επιλογή του αγοραστή τότε τα έξοδα επιστροφής και αποστολής νέου προιόντος επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων παρά μόνο η αντικατάσταση με προιόντα ίσης αξίας.
  • Τα προιόντα γίνονται δεκτά μόνο εφ'οσον βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, αχρησιμοποίητα και μέσα στην αρχική τους συσκευασία.
  • Το επιστρεφόμενο προιόν πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα της αρχικής αποστολής ( Τιμολόγιο, Απόδειξη λιανικής πώλησης, Δελτίο αποστολής ).