Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.leffetto.gr που ανήκει στο νομικό πρόσωπο "ΦΩΤΙΑΔΗΣ Ι.Φ. - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.Γ. & ΣΙΑ ΟΕ" δηλώνει ότι..

1. Κατά την επίσκεψή και χρήση της ιστοσελίδας μας δεν γίνεται καμία συλλογή η επεξεργασία πληροφοριών και πιό συγκεκριμένα .

Δεν συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμποιήσατε την ιστοσελίδα μας.

Δεν καταγράφουμε την διεύθυνση πρωτοκόλου διαδικτύου (IP).

Δεν γίνεται καμμία συλλογή στοιχείων σχετικά με την τοποθεσία σας.

2.  Η εταιρεία μας συλλέγει μόνο τα στοιχεία που εσεις οικιοθελώς μας παραχωρείται και τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών. π.χ για την ολοκληρωση λήψης και απόστολής της παραγγελίας, για την μελέτη και εκπόνηση σχεδίων από το δημιουργικό τμήμα η για την απόστολή πληροφοριών εγκατάστασης προιόντων.

3.  Τα στοιχεία που ζητούνται από την εταιρεία μας στην παραπάνω περίπτωση (2) είναι το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του χρήστη.

4.  Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να ζητηθούν ηλεκτρονικά η τηλεφωνικά. Ηλεκτρονική καταγραφή στοιχείων με την βούλησή σας, πραγματοποιείτε στην περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε στην ολοκλήρωση ηλεκτρονικής παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκάια η καταγραφή των στοιχείων για την καλύτερη και αμεσσότερη ολοκλήρωση της αποστολής. Σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα καταγράφονται στον server της εταιρείας. Τηλεφωνική καταγραφή πραγματοποιείτε στην περίπτωση όπου μας υποβάλλεται ένα αίτημα, για το οποίο θα πρέπει να σας απαντήσουμε σε μελλοντα χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα καταγράφονται στον τοπικό υπολογιστή της εταιρείας.

5. Τα παραπάνω καταγραφέντα δεδομένα δεν διοχετεύονται σε τρίτο πρόσωπο παρά μόνο χρησιμοποιούνται από εξουσιδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας για την αποστολή της παραγγελίας σας καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας. 

6.  Η συλλογή αλλά και καταγραφή δεδομένων δηλώνουμε ότι γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες οι οποίες ορίζονται ρητά από τον νόμο Ν.2472/1997.

7.  Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατόν καλύτερη ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μας έχετε οικιοθελώς παραχωρήσει.