Σχεδιασμός μπάνιου με κύριο στόχο την εξοικονόμηση χώρου σε αυτό.

Η τοπογραφία του υπάρχοντος χώρου αλλά και η επιθυμία για εξοικονόμηση όσο το δυνατόν περισσότερου χώρου σε αυτό, οδήγησαν στην πλήρη οριοθέτηση των λειτουργιών του. Έτσι ακριβώς απέναντι από την είσοδο τοποθετήθηκε ο νιπτήρας επάνω σε έναν κτιστό πάγκο. Σίγουρα ο νιπτήρας είναι εκείνο το σημείο του μπάνιου το οποίο καθημερινά δέχεται την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Είναι επομένως σημαντικό να τοποθετηθεί σε σημείο εύκολα προσβάσιμο από τον χρήστη.

Κύριο στοιχείο της αισθητικής διαμόρφωσης του μπάνιου είναι τα πλακάκια που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτά από την συλλογή Seattle 25 x 70 cm. Χρησιμοποιήθηκαν με οριζόντια τοποθέτηση και σε συνδυασμό με τα ειδικά τεμάχια Line τρισδιάστατης επιφάνειας, στα κατάλληλα σημεία.