Εάν η παραγγελία αναφέρεται σε ειδική κατασκευή προιόντος όχι συνεχούς ροής ( Ειδικά έπιπλα μπάνιου, Νιπτήρες Corian, Ειδικές κατασκευές σε Καμπίνες μπάνιου ), τότε απαιτείται η καταβολή προκαταβολής το ποσό της οποίας ανέρχεται στο 30 % της συνολικής παραγγελίας. Ο χρόνος έναρξης της κατασκευής αρχίζει την ημέρα της τραπεζικής κατάθεσης της προκαταβολής και η ημερομηνία παράδοσης εξαρτάται από τον όγκο και την δυσκολία της κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία ωφείλει να ενημερωσει τον αγοραστή για την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Σε κάθε ειδική κατασκευή απαιτείται εκ των προτέρων η δημιουργία τρισδιάσταστου φωτορεαλιστικού σχεδίου το οποίο εκπονείται από το δημιουργικό τμήμα του www.e-bath.net και υποβάλεται στην έγκριση του αγοραστή. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να εγκρίνει, να απορρίψει η να ζητήσει αλλαγές στο σχέδιο πριν την οριστική παραγγελία.

Στην περίπτωση κατά την οποία το τελικό προιόν δεν είναι σύμφωνο με το προταθέν τρισδιάστατο σχέδιο ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής του προιόντος και απίτησης αντικατάστασης του με άλλο η επιστροφής του συνολικού ποσού στο ακέραιο.