Ουρητήριο τοίχου Serel 6809-Α

Ουρητήριο τοίχου Serel 6809-A
Ουρητήριο τοίχου Serel 6809-Α