Μπαταρία νιπτήρα Klint 142310XL

Μπαταρία νιπτήρα Klint 142310-XL
Μπαταρία νιπτήρα Klint 142310-XL