Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί από τον αγοραστή μέσα στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραγγελίας έως την ημερομηνία αποστολής και έχει ως αποτέλεσμα

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ

Εάν η ακύρωση αναφέρεται σε προιόντα αποθήκης και συνεχούς ροής μπορεί να ακυρωθει ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 2310 570567 κατα την διάρκεια της ημέρας από 08:00 - 21:00.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν η ακύρωση αναφέρεται σε ειδικά προιόντα, τα οποία κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας  (Ειδικά έπιπλα μπάνιου, Νιπτήρες Corian, Ειδικές κατασκευές σε καμπίνες μπάνιου ) και για τα οποία απαιτείται η καταβολή προκαταβολής, τότε η ακύρωση δεν συνεπάγεται την επιστροφή όλου του ποσού της προκαταβολής αλλά μέρος αυτού και αφού αφαιρεθεί το κόστος εργασιών και υλικών.