Μετατρέψτε το βοηθητικό μπάνιο σε πρωταγωνιστή.

Μελέτη και σχεδιασμός ενός βοηθητικού μικρού μπάνιου σε κατοικία στην Βέροια. Η συνολική μετατροπή του χώρου από επαγγελματική στέγη σε κατοικία επέβαλε την δημιουργία ενός μικρού βοηθητικού μπάνιου. Λόγω της τοπογραφίας του ακινήτου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην διακόσμηση του, λαμβάνοντας υπ΄οψιν και τις αισθητικές επιθυμίες των ιδιοκτητών.