Ένας μικρός χώρος απόλυτα λειτουργικός.

Τα σχέδια αφορούν στην ανακαίνιση ενός βοηθητικού μπάνιου σε κατοικία στην Λάρισα. Καθώς το συγκεκριμένο μπάνιου προορίζεται να έχει τον ρόλο του βοηθητικού, κύριο μέλημα του σχεδιασμού ήταν η δημιουργία ενός χώρου απόλυτα λειτουργικού και απαλλαγμένου από ογκώδη αντικείμενα. Είναι γνωστό ότι τα βοηθητικά μπάνια είναι και αυτά που δέχονται την μεγαλύτερη καταπόνηση στην καθημερινότητά μας, κάτι που καθιστά επιτακτική ανάγκη μία προσεγμένη σχεδίαση ανάλογα με τις ανάγκες των μελλοντικών χρηστών.