Διαρρύθμιση ενός μικρού βοηθητικού μπάνιου.

Μελέτη για την διαρρύθμιση ενός μικρού βοηθητικού μπάνιου σε κατοικία στο κέντρο της Αθήνας, Η τοπογραφία του μπάνιου αλλά και η απαίτηση των ιδιοκτητών για την δημιουργία ενός χώρου απόλυτα λειτουργικού και με ευκολία στην καθημερινή του συντήρηση, οδήγησε στην επιλογή της εν σειρά τοποθέτησης των λειτουργιών.