Σίγουρα το αντικείμενο με την περισσότερη χρήση σε ένα μπάνιο είναι ο νιπτήρας. Είναι το προιόν το οποίο χρησιμοποιούμε αρκετές φορές την ημέρα για την καθημερινή μας υγιεινή.

Παίζει έτσι σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας το να έχουμε επιλέξει τον σωστό νιπτήρα, αφού κάτι τέτοιο θα διευκολύνει αφάνταστα την ζωή μας. Υπάρχουν πολλά είδη νιπτήρων όσον αφορά τον τρόπο τοποθέτησης η το σχήμα και το design. Θα πρέπει επομένως πριν κάνετε οποιαδήποτε επιλογή να έχετε αποφασίσει σε ποιό τομέα θα δώσετε περισσότερο βάρος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το μόνο που επιζητούμε είναι η υψηλή λειτουργικότητα που μας παρέχει ο νιπτήρας και άλλες πάλι περιπτώσεις όπου μας ενδιαφέρει η αισθητική του μπάνιου. Βέβαια ιδανικό είναι να συνδυάσουμε και τα δύο, εάν όμως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος εκεί όπου θα ικανοποιηθούν περισ΄σοτερο οι ανάγκες μας.

Όσον αφορα το σχήμα οι νιπτήρες χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες…

ΣΧΗΜΑ OVAL

Δέν είναι λίγα τα μοντέλα τα οποία έχουν oval σχήμα η κυκλικό. Συνήθως αυτοί οι νιπτήρες μπορούν να τοποθετηθούν σαν επιτραπέζιοι, ένθετοι η υποένθετοι. Κάποι από αυτούς διαθέτουν θέση για εγκατάσταση της βρύσης επάνω σε αυτούς ενώ αλλοι θα πρέπει να συνοδευτούν με μπαταρία η οποία εγκαθίσταται στον πάγκο η στον τοίχο.

ΣΧΗΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ

Η πιό συνηθισμένη μορφή νιπτήρα η οποία μπορεί να έχει πολλές χρήσεις όσον αφορα τον τρόπο τοποθέτησης. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν νιπτήρες με τετράγωνη η παραλληλογραμμη μορφή.

ΣΧΗΜΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ

πιό σπάνια συναντάμαι νιπτήρες με ακανόνιστο σχήμα και οι οποίοι εγκαθίστανται σαν επιτραπέζιοι επάνω σε κτιστούς η ξύλινους πάγκους.

Ο τρόπος τοποθέτησης είναι ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την επιλογή σας. Ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης συναντάμαι τις παρακάτω κατηγορίες χωρίς αυτο να σημαίνει ότι όλοι οι νιπτήρες κατατάσονται σε μία μόνο κατηγορία. Υπάρχουν ερκετά μοντέλα τα οποία ανήκουν σε περισσότερες από μία κατηγορία…

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΝΙΠΤΗΡΕΣ

Είναι οι νιπτήρες οι οποίοι τοποθετούνται υπερένθετα επάνω σε κτιστό η ξύλινο πάγκο. Διατίθενται με θέση για την τοποθέτηση μπαταρίας νιπτήρα αλλά και χωρίς τέτοια θέση, οπότε θα πρέπει να συνδυαστούν με βρύση επιτραπέζια υψηλού κορμού η επίτοιχη.

ΕΝΘΕΤΟΙ ΝΙΠΤΗΡΕΣ

Νιπτήρες οι οποίοι τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ένα αρκετα μεγάλο τμήμα τους να εντοιχίζεται σε κτιστό η ξύλινο πάγκο και το υπόποιπο να βρίσκεται επάνω από αυτόν. Το ύψος του τμήματος επάνω από τον πάγκο ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο και μπορεί να είναι από 15 έως 80 mm περίπου.

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΝΙΠΤΗΡΕΣ

Σε αρκετές περιπτώσεις θέλουμε να τοποθετήσουμε ξύλινο έπιπλο μπάνιου και το άνω μέρος του να είναι εξὀλοκλήρου καλυμένο από νιπτήρα πορσελάνης. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγουμε έναν επικαθήμενο νιπτήρα ο οποίος καλύπτει όλο το έπιπλο.

ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΝΙΠΤΗΡΕΣ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως εκεί όπου επιθυμούμε ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα τοποθετούμε καπάκι από τεχνογρανίτη η Corian και εντοιχίζουμε υποένθετα σε αυτό νιπτήρα πορσελάνης. Υποένεθετος εντοιχισμός μπορεί να γίνει και σε περιπτώσεις όπου έχουμε καπάκι από φυσικό προιόν Μάρμαρο η Γρανίτη.

Το συνηθέστερο υλικό κατασκευής των νιπτήρων είναι η πορσελάνη. Υπάρχουν αναρίθμητα μοντέλα σε ποικιλία διαστάσεων και σχημάτων, κάποιο από τα οποία θα εξυπηρετήσει σίγουρα τις ανάγκες του μπάνιου σας. Εάν πάλι θέλετε κάτι ποιό minimal στο μπάνιο σας μπορείτε να επιλέξετε ένα γυάλινο νιπτήρα μέσα από μία μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. 

Για αυτούς που θέλουν κάτι πιό φυσικό στο μπάνιο τους υπάρχουν οι πέτρινοι νιπτήρες οι οποί στην πλειοψηφία τους τοποθετούνται υπερένθετα έπανω σε πάγκο. Διατίθενται κυρίως σε 2 αποχρώσεις του Μπεζ και του Γκρί και έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό τους την πρωτοτυπία στην απόχρωση της τελικής επιφάνειας, η οποία κάθε φορα εξαρτάται από το φυσικό πέτρωμα από το οποίο προέρχεται ο νιπτήρας. 

Τέλος για αυτούς που θέλουν ένα νιπτήρα στα μέτρα τους υπάρχουν οι ειδικές κατασκευές οι οποίες συνήθως πραγματοποιούνται από υλικό Corian, το οποίο μπορεί να πάρει την μορφή που θέλουμε και να κάνουμε οποιαδήποτε κατασκευή. Πλεονέκτημα αυτών των κατασκευών η εναρμόνισή τους με το υπόλοιπο μπάνιο ενώ στα μειονεκτήματα θα λέγαμε ότι είναι το υψηλότερο κόστος κατασκευής.