Μία ανακαίνιση μπάνιου με χαμηλό κόστος.

Τα σχέδια φορούν στην ανακαίνιση ενός μπάνιου σε κατοικία στην Χαλκίδα. Βασικό πρωταρχικό δεδομένο η ολοκλήρωση της ανακατασκευής με χαμηλό κόστος, χωρίς αυτό να επιδρά αρνητικά στην ποιότητα των προϊόντων τα οποία επιλέχθηκαν.