Οργανώστε τον χώρο του βοηθητικού σας μπάνιου.

Οργανώστε το βοηθητικό σας μπάνιο με τον καλύτερο τρόπο και απελευθερώστε πολύτιμο χώρο σε αυτό. Τα συγκεκριμένα σχέδια αφορούν στην αναδιαμόρφωση ενός βοηθητικού μπάνιου σε κατοικία στην Λάρισα. Ένας χτιστός πάγκος στην δεξιά πλευρά του μπάνιου θα αναλάβει την φιλοξενία του νιπτήρα αλλά και των χρηστικών ερμαρίων κάτω από αυτόν.