Μία λειτουργική πρόταση για κατασκευή μπάνιου σε κατοικία στον Βόλο.

Μία άκρως λειτουργική πρόταση για την ανακαίνιση ενός μπάνιου σε κατοικία στον Βόλο. Η ανάγκη για την τοποθέτηση πλυντηρίου στο μπάνιο, χωρίς αυτό να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα, οδήγησε στον συγκεκριμένο σχεδιασμό. Η διάθεση των ιδιοκτητών για γήινες αποχρώσεις, επέβαλε την επιλογή για την επένδυση του μπάνιου, των πλακιδίων από την συλλογή Bronx.