Μία ευέλικτη και ιδιαίτερη διαμόρφωση του μπάνιου, μπορεί να δώσει ενδιαφέρον στην καθημερινότητά σας.

Ο τρισδιάστατος σχεδιασμός αφορά στην αναδιαμόρφωση ενός μπάνιου σε κατοικία στην πόλη της Πάτρας, και έγινε σύμφωνα με τις αισθητικές και λειτουργικές ανάγκες των ιδιοκτητών.