Τα φωτορεαλιστικά σχέδια, έχουν να κάνουν με την ανακαίνιση ενός μικρού βοηθητικού μπάνιου σε αστική κατοικία στην Θεσσαλονίκη. Η αρχική σκέψη ήταν η δημιουργία ενός απόλυτα λειτουργικού χώρου έτσι ώστε να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα το σκοπό του.

Έτσι προτιμήθηκε η λύση του χτιστού πάγκου, πάνω στον οποίο έγινε και η τοποθέτηση του διαχωριστικού κρυστάλλου. Έτσι με αυτό τον τρόπο εκμεταλλευτήκαμε κάθε εκατοστό του μπάνιου, κάτι το οποίο ήταν αναγκαίο σε έναν τόσο μικρό χώρο.